Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR

Inwestycje gminne 27.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Dyrektorem OT Olsztyn KOWR Grzegorzem Kierozalskim, dotyczącą bezzwrotnego wsparcia finansowego dla gminy Ostróda w wysokości 760 785,34zł.  Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Morliny-DK15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny” w ramach programu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Morliny, w granicach działek nr: 4/81 i 4/83 obr. 19 Morliny”.

 

Zakres prac: Wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego o długości ok. 500 mb wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego. Wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 mb.  Droga po przebudowie uzyska kategorię ruchu KR-2.