Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR

Inwestycje gminne 27.09.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Dyrektorem OT Olsztyn KOWR Grzegorzem Kierozalskim, dotyczącą bezzwrotnego wsparcia finansowego dla gminy Ostróda w wysokości 311 000,00zł.  Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Gierłoż – I etap”.


kliknij w link

 

Całkowita wartość przedsięwzięcia zgodnie z umową wynosi 1 506 383,56zł..