Gmina Ostróda pozyskała pół miliona na realizację kolejnej inwestycji

Inwestycje unijne 19.10.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na realizację projektu Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach" - przebudowa obiektów budowlanych na cele kulturalne”. Całkowita wartość projektu to 806 533,89 zł.

 

Budynek zostanie generalnie wyremontowany na potrzeby prowadzenia świetlicy wiejskiej, w obiekcie będzie także informacja turystyczna. Znajdujący się obok budynek gospodarczy zostanie zagospodarowany na miejsce imprez plenerowych. Znajdzie się w nim kuchnia wraz z toaletami, pozostała część stanowiła będzie zadaszony taras. Całkowita wartość projektu to 806 533,89 zł. Po realizacji projektu świetlica ta stanowić będzie Centrum Aktywności Społecznej służące integracji i aktywizacji mieszkańców.