Rada Gminy

Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018

1. Bartnicki Andrzej
2. Bojar Witold
3. Brzózka Lila
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
5. Korpusik Stanisław
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
7. Nowakowski Roman
8. Nowicki Łukasz
9. Pawszyk Jarosław
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
11. Stabińska Barbara
12. Szostek Marek
13. Wiśniewski Józef
14. Wolf Łukasz
15. Woźny Mieczysław

 


 
Komisje Rady Gminy w Kadencji 2014-2018
 
Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich:
 
1. Wolf Łukasz - Przewodniczący Komisji;
2. Nowicki Łukasz - Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Lewandowska Anna - członek;
4. Nowakowski Roman - członek;
5. Sadowski Janusz - członek;
6. Wiśniewski Józef - członek.
 
Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:
 
1. Bartnicki Andrzej - Przewodniczący Komisji;
2. Korpusik Stanisław - Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Nowakowski Roman - członek;
4. Stabińska Barbara - członek;
5. Woźny Mieczysław - członek.
 
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych:
 
1. Szostek Marek - Przewodniczący Komisji;
2. Stabińska Barbara - Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Bartnicki Andrzej - członek;
4. Bojar Witold - członek;
5. Brzózka Lila - członek;
6. Klimecki Tomasz - członek;
7. Pawszyk Jarosław - członek;
8. Woźny Mieczysław - członek.
 
Komisja Rewizyjna
 
1. Wiśniewski Józef - Przewodniczący Komisji;
2. Bojar Witold - Wiceprzewodniczący Komisji;
3. Pawszyk Jarosław - członek;
4. Wolf Łukasz - członek.