Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 oraz otwarcie sali gimnastycznej Gimnazjum w Durągu

Oświata 09.09.2010

3 września 2010 roku miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2010/2011 oraz otwarcie sali gimnastycznej Gimnazjum w Durągu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą z udziałem pocztów sztandarowych o godz. 11:00 w Kościele pod wezwaniem Św. Piotra i Pawła w Durągu celebrowaną przez Księdza Dziekana Romana Wiśniowieckiego, Proboszcza Parafii Durąg Zbigniewa Błaszkowskiego, Proboszcza Parafii Tyrowo Leszka Nowaka oraz Prorektora Warmińsko-Mazurskiego Seminarium Duchownego Hosianum ks. dr Pawła Rabczyńskiego.

 


Po uroczystej Mszy Świętej  nastąpiło przejście z Kościoła do Gimnazjum w Durągu, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych szkół podstawowych i gimnazjów miało miejsce złożenie meldunku przez Zastępcę Dyrektora w Gimnazjum w Durągu Panią Annę Małecką Dyrektorowi Gimnazjum w Durągu Pani Grażynie Lipińskiej o gotowości szkoły do inauguracji roku szkolnego 2010/2011. Następnie Pani Dyrektor Grażyna Lipińska złożyła meldunek Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi. Kolejnym punktem w programie uroczystości było oficjalne przecięcie wstęgi, które symbolizowało otwarcie nowej sali gimnastycznej oraz poświęcenie nowego obiektu. Po podziękowaniach i przemówieniach licznie zebranych gości miał miejsce program artystyczny przygotowany specjalnie na tą okazję przez uczniów Gimnazjum w Durągu.