Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

Oświata 04.11.2019

W Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie odbył się po raz drugi  Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej, który patronatem honorowym objął Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. W zmaganiach recytatorskich udział wzięło 18 uczestników reprezentujących przedszkola i szkoły podstawowe Gminy Ostróda.

 

Jury w składzie: Grażyna Kapczyńska (ZS w Samborowie) – przewodnicząca, Anna Gęstwicka (GCK-B w Samborowie) i Monika Grzela (SP w Idzbarku) po wysłuchaniu wszystkich uczestników musiało podjąć bardzo trudną decyzję i wyłonić zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Uczestnicy konkursu byli doskonale przygotowani, a ich występy stały na bardzo wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym. Ostatecznie zwycięzcami zostali:

 • Przedszkola: Kornelia Żeberek – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  w Brzydowie
  ,
 • Klasy I – III: Oliwia Jackowska - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  w Samborowie
  ,
 • Klasy IV – VI: Antonina Mikołajczyk – Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika
  w Samborowie
  ,
 • Klasy VII – VIII: Jakub Żeberek – Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  w Brzydowie
  .

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie. Po wykonaniu pamiątkowych fotografii gospodarze zaprosili uczestników konkursu i ich opiekunów do przygotowanej na tę okazję kawiarenki.

Zwycięzcy Konkursu  wystąpią podczas Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości  w Samborowie w dniu 8 listopada 2019r. i odbiorą nagrody z rąk Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa.


Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a opiekunom dziękujemy za doskonałe przygotowanie uczniów.

Pomysłodawcą i koordynatorem Konkursu jest Marta Pokrzywnicka – nauczycielka języka polskiego i historii. Oprawę graficzną przygotowała Joanna Krasowska – nauczycielka języka angielskiego.