„GRAND PRIX BRZYDOWO 2011”

Sport 29.08.2010

Organizatorzy  XV edycji turnieju tenisa stołowego „Grand Prix Brzydowo 2011”, LUKS „KORMORAN” Brzydowo oraz Urząd Gminy Ostróda uprzejmie informują, że pierwszy turniej tego cyklu odbędzie się w dniu 10 września 2010r. (piątek). Początek zawodów godzina 17.00. Kolejne zawody rozegrane zostaną w dniu 17 września (piątek), początek o godzinie 17.00. O kolejnych turniejach organizator będzie powiadamiał bezpośrednio na zawodach lub drogą e-mailową. Informacja podawana będzie także na stronie Urzędu Gminy w Ostródzie w zakładce sport, gdzie zamieszczane będą komunikaty z kolejnych zawodów. W załączeniu regulamin zawodów.

 

REGULAMIN

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO AMATORÓW

GRAND PRIX BRZYDOWO 2011r.

1. Cel imprezy:

 • - popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim
 • - umożliwienie masowej formy aktywności ruchowej w środowisku wiejskim
 • - wyłonienie najlepszego tenisisty stołowego amatora w XV edycji  Grand Prix Brzydowo 2011r.

2. Termin i miejsce:

 • - zawody rozgrywane będą w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 •  - zawody składać się będą  z szesnastu turniejów ( do końcowej punktacji zaliczać się będzie czternaście),

Pierwszy turniej rozegrany zostanie w dniu 10 września 2010r.(piątek), drugi  natomiast w dniu 17 września 2010 (piątek).

 • - początek  wszystkich turniejów o godzinie 17.00
 • - w pierwszym turnieju rozstawionych zostanie ośmiu najlepszych zawodników z ubiegłorocznego Grand Prix.

Na kolejnych  zawodnicy rozstawiani będą wg zajmowanych miejsc (po uprzednich zawodach) w klasyfikacji generalnej.

3. Organizator:

 • - organizatorem turnieju jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „KORMORAN” Brzydowo przy współudziale Urzędu Gminy Ostróda

4. Sposób prowadzenia zawodów:

 • - turnieje prowadzone będą systemem „ruskim” do dwóch przegranych meczy ale z wyłonieniem  wszystkich miejsc.

5. Uczestnictwo:

 • - w zawodach mogą uczestniczyć  wszyscy chętni którzy w sezonie rozgrywkowym 2010/2011 nie są zgłoszeni do rozgrywek związkowych oraz nie grali w wyżej wymienionych rozgrywkach w sezonach 2008/2009 i 2009/2010.
 • - warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 18 roku życia.
 • - wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju są ubezpieczeni przez GLZS Ostróda

6. Punktacja:

 • - w zawodach obowiązywać będzie następująca punktacja:

MS

PKT

MS

PKT

MS

PKT

MS

PKT

MS

PKT

MS

PKT

MS

PKT

1.

120

7.

97

13.

82

19.

67

25.

52

31.

41

37.

35

2.

115

8.

95

14.

80

20.

65

26.

50

32.

40

38.

34

3.

110

9.

92

15.

77

21.

62

27.

48

33.

39

39.

33

4.

105

10.

90

16.

75

22.

60

28.

46

34.

38

40.

32

5.

102

11.

87

17.

72

23.

57

29.

44

35.

37

41.

31

6.

100

12.

85

18.

70

24.

55

30.

42

36.

36

42.

30

7. Nagrody:

 • - czterech najlepszych zawodników  Grand Prix Brzydowo 2011 otrzyma pamiątkowe puchary (ew. upominki rzeczowe)

8. Sprawy finansowe:

 • - każdy zawodnik przyjeżdża na turniej na koszt własny
 • - wpisowe do turnieju w roku 2010/11 ustala się na  złotych 10,-

9. Postanowienia końcowe:

 • - prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora
 • - wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator imprezy
 • - o wszelkich zmianach organizator zobowiązuje się powiadomić wszystkich uczestników nie później jak jeden tydzień przed rozpoczęciem kolejnych zawodów.