Informacja dla mieszkańców miejscowości Lubajny i Zwierzewo dotycząca budowy sieci światłowodowej

Gmina 11.02.2021
Firma IRIS TELECOMUNICATION POLAND Sp. z o. o. pragnie poinformować, że Gmina Ostróda objęta jest rządowym Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC). Założeniem tego programu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja tzw. “białych plam NGA”, czyli obszarów, w których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu.

 

W 2017 roku NEXERA - jeden z największych uczestników POPC - wygrała konkurs na budowę sieci w trzynastu obszarach środkowej i północno-wschodniej Polski, w tym również w Państwa regionie. Obecnie na terenie Państwa gminy NEXERA rozpoczyna budowę dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości (min. 100 Mb/s) i będzie jej hurtowym operatorem. Cała sieć NEXERA obejmie swoim zasięgiem ponad 530 000 gospodarstw domowych, w tym ponad 311 000 gospodarstw domowych w “białych plamach NGA” oraz ponad 2 900 szkół znajdzie się w zasięgu sieci dzięki dofinansowaniu w ramach POPC, dając możliwość dostępu do szybkiego Internetu, usług telekomunikacyjnych oraz telewizji cyfrowej.
 
Prace w ramach programu POPC składają się z dwóch etapów. W pierwszym etapie podłączone zostały w ramach OSE ( Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej) szkoły oraz palcówki oświatowe. W kolejnym etapie prac, w oparciu o urządzenia zainstalowane w obrębie szkół możemy zbudować sieć światłowodową w miejscowościach Lubajny, Zwierzewo.  Po wybudowaniu sieci znaczna część mieszkańców tych miejscowości znajdzie się w zasięgu sieci światłowodowej i będzie mogła korzystać z szybkiego internetu oraz innych usług teleinformatycznych i telewizyjnych najwyższej jakości.
 
Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostało powierzone Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. Pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w związku z zaawansowanymi pracami projektowymi rozpoczną w najbliższym czasie uzgodnienia dotyczące przebiegu światłowodu. Uzgodnienia te prowadzone będą z właścicielami działek gdzie planowane jest usytuowanie infrastruktury telekomunikacyjnej.