Informacja dotycząca utrzymania zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

Gmina 22.02.2021
Zgodnie z Art. 30 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 nr 19 poz. 115.) „Utrzymanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi”.

           Jednocześnie informuję, że zgodnie z Art. 102 Ustawy Kodeksu wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U. z 2010 nr 46 poz. 275) „Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 zł”.
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
           Grzegorz Kastrau