Informacja w sprawie otwarcia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda

Gmina 05.05.2020

Gmina Ostróda po dokonaniu analizy i konsultacji z rodzicami dzieci uczęszczających do placówek gminnych informuje, że przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda na dzień dzisiejszy nie zostaną otwarte. Na 9 placówek chęć uczestnictwa w zajęciach zgłosili rodzice szesnaściorga dzieci.