Informacja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. rejestracji na szczepienia przeciwko Covid-19, pracowników instytucji opieki nad dziećmi oraz osób pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Gmina 08.02.2021

Uprzejmie informuję, że w poniedziałek 8 lutego 2021 r. rozpocznie się rejestracja pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów) oraz osób pracujących z dziećmi w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych.

Dzięki inicjatywie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, szczepienia dla pracowników tych instytucji i placówek rozpoczną się w tym samym czasie, co szczepienia nauczycieli, czyli w drugim tygodniu lutego.

Rejestracja na szczepienia odbywać się będzie za pośrednictwem formularza, który w przyszłym tygodniu zostanie tym instytucjom/placówkom udostępniony na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa https://rcb.gov.pl/. W formularzu tym dyrektorzy placówek zgłoszą na szczepienia chętnych pracowników danej instytucji.

 

W formularzu należy wskazać podstawowe dane podmiotu, nazwisko dyrektora placówki oraz pracowników zgłaszających się na szczepienia, a także powiat, w którym działa dana placówka. System automatycznie przypisze dany żłobek czy klub dziecięcy do odpowiedniego szpitala węzłowego, gdzie odbędzie się szczepienie. Takie szpitale funkcjonują w każdym powiecie.
Szczepienia pracowników instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych będą prowadzone w ramach I etapu szczepień, czyli pracownicy ci będą szczepieni w tym samym czasie, co nauczyciele.
Dyrektor instytucji/placówki będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego 2021 r.
Pracownik instytucji/placówki musi zgłosić się do dyrektora instytucji/placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, pracownik ten otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie. Pracownik ten nie musi wypełnić żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor instytucji lub placówki.
W dniu wyznaczonego terminu pracownik musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.
Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, placówkom opiekuńczo-wychowawczym, regionalnym placówkom opiekuńczo-terapeutycznym oraz interwencyjnym ośrodkom preadopcyjnym z Państwa terenu.
 
up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej