Nauczyciele  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

Bohdziewicz Bożena - dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

 

Bohdziewicz Bożena  - informatyka,

Bracka Marzena - edukacja wczesnoszkolna, świetlica, terapeuta,wychowawca kl. II,

Czarnik Dorota - przyroda, biologia, geografia, biblioteka, WDŻR, wychowawca kl. VII,

Garstkowiak Beata - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 3-4 l.,

Gadomska Ewa - język niemiecki,

Gałan Elżbieta - język polski, świetlica,

Grabowska - Krygier Joanna - matematyka, informatyka,

Grzela Dorota - edukacja wczesnoszkolna,  technika, wychowawca kl. I,

Jabłonka Bogumiła - pedagog, logopeda szkolny, rewalidator, oligofrenopedagog,

Jasińska Marta - muzyka, plastyka, religia, świetlica, doradztwo zawodowe, terapeuta, wychowawca kl. IV,

Jurgielska Katarzyna - wychowanie przedszkolne, (zastępstwo: Rychlicka Malwina  gr.5-6 l. terapeuta),

Kaczyńska Beata - język polski, historia, wychowawca kl. V,

Konopka Marcin - język angielski, wychowawca kl. VIII,

Morawska Paulina - chemia, geografia,

Ksiądz Nowak Leszek - religia,

Letkiewicz Janusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIA,

Okruciński Miłosz - matematyka, fizyka, wychowawca kl. VI B,

Pruchniewska Jolanta - język polski (zastępstwo: Elżbieta Gałan),

Rychlicka Malwina - wychowanie przedszkolne,  rewalidator, oligofrenopedagog,

Stańczuk Krzysztof - WOS,

Śmilgin- Dmytryszyn Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. III,

Wójcik Marta - świetlica. 

 

 

Pracownicy Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Konopka Stanisław - woźny i konserwator,

Klimowska Małgorzata - intendentka,

Krajewska Jolanta - kucharka,

Leszczyńska Ewa - sprzątaczka,

Ostrówka Agnieszka - główna księgowa,

Roda Marzena - woźna oddziałowa, (zastępstwo: Cichosz Kamila)

Rudnicka Marzena  - sprzątaczka,

Rudnicka Renata- pomoc kuchenna,

Skorupska Krystyna - sprzątaczka,

Tomczyk Agnieszka - sekretarka,

Wiśniewska Wioletta - woźna oddziałowa,

Wojtaszewska Anna - sprzątaczka.