Nauczyciele  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

Bohdziewicz Bożena - dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

 

Bohdziewicz Bożena  - informatyka,

Bracka Marzena - edukacja wczesnoszkolna, świetlica, terapeuta,wychowawca kl. I,

Czarnik Dorota - przyroda, biologia, geografia, biblioteka, WDŻR, wychowawca kl. VI,

Garstkowiak Beata - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 3-4 l.,

Giza Andrzej - język niemiecki (zastępstwo: Dziuk Maryla),

Grzela Dorota - edukacja wczesnoszkolna,  technika, wychowawca kl. III,

Jabłonka Bogumiła - pedagog, logopeda szkolny, rewalidator, oligofrenopedagog,

Jasińska Marta - muzyka, plastyka, religia, świetlica, doradztwo zawodowe, terapeuta, wychowawca kl. VIII,

Jurgielska Katarzyna - wychowanie przedszkolne, (zastępstwo: Brodzińska Klaudia gr.5-6 l. terapeuta),

Kaczyńska Beata - język polski (zastępstwo: Gałan Elżbieta), historia (zastępstwo: Maciejewski Jan),

Konopka Marcin - język angielski, wychowawca kl. VII,

Morawska Paulina - chemia, geografia,

Ksiądz Nowak Leszek - religia,

Letkiewicz Janusz - wychowanie fizyczne, wychowawca kl. VA,

Łopatowski Arkadiusz - edukacja dla bezpieczeństwa,

Okruciński Miłosz - matematyka, fizyka, wychowawca kl. VB,

Ostrowska Katarzyna - matematyka, świetlica, wychowawca kl. IV,

Pruchniewska Jolanta - język polski,

Rychlicka Malwina - wychowanie przedszkolne, świetlica, rewalidator, oligofrenopedagog,

Stańczuk Krzysztof - WOS,

Śmilgin- Dmytryszyn Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. II.

 

 

Pracownicy Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Konopka Stanisław - woźny i konserwator,

Klimowska Małgorzata - intendentka,

Krajewska Jolanta - kucharka,

Leszczyńska Ewa - sprzątaczka,

Ostrówka Agnieszka - główna księgowa,

Piórkowska Elżbieta - sprzątaczka,

Roda Marzena - woźna oddziałowa,

Rudnicka Renata- pomoc kuchenna,

Skorupska Krystyna - sprzątaczka,

Tomczyk Agnieszka - sekretarka,

Wiśniewska Wioletta - woźna oddziałowa,

Wojtaszewska Anna - sprzątaczka.