Nauczyciele  Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

Bohdziewicz Bożena - dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego

 

Bohdziewicz Bożena  - informatyka,

Bracka Marzena - edukacja wczesnoszkolna,  terapeuta, socjoterapeuta, wychowawca kl. III,

Car Teresa - rewalidator, oligofrenopedagog,

Czarnik Dorota - przyroda, biologia, geografia, biblioteka,  wychowawca kl. VIII,

Garstkowiak Beata - wychowanie przedszkolne, wychowawca gr. 5-6 l.,

Gałan Elżbieta - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego, świetlica,

Grabowska - Krygier Joanna - matematyka, informatyka, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki,

Grzela Dorota - edukacja wczesnoszkolna,  technika, wychowawca kl. II,

Jabłonka Bogumiła - pedagog, logopeda szkolny,

Jasińska Marta - muzyka, plastyka, religia, doradztwo zawodowe, terapeuta, wychowawca kl. V,

Jurgielska Katarzyna - wychowanie przedszkolne, logopeda, terapeuta,

Kaczyńska Beata - język polski, historia, wychowawca kl. VI,

Konopka Marcin - język angielski,

Kur Wioletta - język niemiecki,

Maruszko Małgorzata - nauczyciel wspomagający, rewalidator, oligofrenopedagog,

Morawska Paulina - chemia, geografia,

Ksiądz Nowak Leszek - religia,

Letkiewicz Janusz - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wychowawca kl. VIIA,

Okruciński Miłosz - matematyka, fizyka, wychowawca kl. VII B,

Pruchniewska Jolanta - język polski, wychowawca kl. IV,

Rychlicka Malwina - wychowanie przedszkolne, wychowawca grupy 3- 4l.,

Senkowska - Taborek Jolanta - WDŻR,

Stańczuk Krzysztof - WOS,

Śmilgin- Dmytryszyn Grażyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca kl. I,

Świta Marta - psycholog szkolny,

Wójcik Marta - świetlica. 

 

 

Pracownicy Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie

 

Konopka Stanisław - woźny i konserwator,

Klimowska Małgorzata - intendentka,

Krajewska Jolanta - kucharka,

Leszczyńska Ewa - sprzątaczka,

Ostrówka Agnieszka - główna księgowa,

Roda Marzena - woźna oddziałowa,

Rudnicka Marzena  - sprzątaczka,

Rudnicka Renata- pomoc kuchenna,

Skorupska Krystyna - sprzątaczka,

Tomczyk Agnieszka - sekretarka,

Wiśniewska Wioletta - woźna oddziałowa,

Wojtaszewska Anna - sprzątaczka (zastępstwo: Aneta Banacka)