SAMORZĄD UCZNIOWSKI
 
  • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
  • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego   
  • Inicjuje działania dotyczące życia uczniów
  • Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji
  • Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły
  • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję
  • Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej
 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego: Marcin Konopka
 
ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca: Oliwia Drożdż kl. VIII

Zastępca: Patrycja Wiśniewska kl. VII

Sekretarz: Oliwia Włodarczyk kl. VII