Innowacyjne Centra Aktywności Społecznej w Gminie Ostróda

Inwestycje unijne 17.11.2017

Kompleksowa modernizacja świetlic w Gminie Ostróda wykonana została w ramach środków finansowych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.