Inwentaryzacja azbestu na terenie gminy Ostróda

Gmina 03.09.2019

W związku z aktualizacją bazy wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostróda  przez firmę WGS84 Polska Sp. z o.o. informujemy, iż we wrześniu odbędzie się inwentaryzacja azbestu przeprowadzana przez pracowników firmy WGS84 Polska Sp. z o.o. na terenie Gminy Ostróda. Osoby te na podstawie imiennych upoważnień mają prawo do żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli.