Inwestycje dofinansowane z funduszy rządowych

obrazek news
Inwestycje funudusz rządowy

Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd

23.02.2022
Gmina Ostróda realizuje zadania pn: „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd”. Wykonawca w/w zadania został wyłoniony zgodnie z ustawą Pzp - Eversport Sp. z o.o., ul. Kiresnowskiego 12/20, 03-161 Warszawa za łączną kwotę brutto 2 157 080,34 zł. Zadanie, w kwocie 846 700,00 zł dofinansowane zostało ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.
Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych przyszkolnych w miejscowościach Durąg i Pietrzwałd