Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w miejscowości Morliny

18.10.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny. Wykonawcą w/w zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży.  Gmina Ostróda na realizację tej inwestycji pozyskała bezzwrotne wsparcie finansowe ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 760 785,34zł.  Całkowita wartość zadania wyniesie  984 601,75 zł. Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona w ramach programu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Morliny, w granicach działek nr: 4/81 i 4/83 obr. 19 Morliny”.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w miejscowości Morliny
Inwestycje gminne

Tegoroczne inwestycje w Gminie Ostróda

17.10.2018

Gmina Ostróda pozyskuje środki unijne na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury, jak również spełnią oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, rządowych, „Agencji Rolnej” jak i z własnych.

Tegoroczne inwestycje w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

Koloejna inwestycja w Gminie Ostróda zakończona

03.10.2018

W Gminie Ostróda zakończyła się inwestycja pn. Budowa zatok autobusowych, zjazdów i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 537 w miejscowości Wygoda. Uroczystego otwarcia dokonali Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Radna Gminy Ostróda Lila Brzózka. Koszt całkowity zadania wyniósł ok. 1mln zł, a wkład Gminy Ostróda 300tys. zł.

Koloejna inwestycja w Gminie Ostróda zakończona
Inwestycje gminne

Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR

27.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Dyrektorem OT Olsztyn KOWR Grzegorzem Kierozalskim, dotyczącą bezzwrotnego wsparcia finansowego dla gminy Ostróda w wysokości 760 785,34zł.  Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Morliny-DK15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny” w ramach programu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Morliny, w granicach działek nr: 4/81 i 4/83 obr. 19 Morliny”.

Gmina Ostróda ponownie wsparta funduszami KOWR
Inwestycje gminne

Smykówko dofinansowane w ramach konkursu - Małe Granty Sołeckie

06.09.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska wraz z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem podpisali umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  poprzez budowę strefy integracji rodzinnej w Sołectwie Smykówko”.

Smykówko dofinansowane w ramach konkursu - Małe Granty Sołeckie
Inwestycje gminne

Dofinansowanie dla gminy Ostróda na przebudowę drogi Morliny-Tyrowo

15.06.2018

Projekt Gminy Ostróda został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Dzięki wsparciu rządu możliwa będzie realizacja inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej Morliny-Tyrowo. Szacowana wartość całkowita zadania to 1 874 754,84 zł. Dofinansowanie, jakie otrzyma Gmina Ostróda to 1 498 803,87 zł. Zainteresowanie tym programem było bardzo duże. Do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły aż 134 wnioski. W skali całego województwa w ramach tego programu zrealizowanych zostanie 27 inwestycji.

Dofinansowanie dla gminy Ostróda na przebudowę drogi Morliny-Tyrowo
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej

06.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zwierzewie etap II. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie".

 

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej
Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark

05.06.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację inwestycji pn: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Idzbark kol.” Wykonawcą w/w zadania będzie Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Rybnie, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę brutto: 125 788,95zł. Zadanie finansowane ze środków Gminy Ostróda.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Idzbark
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kajkowie

05.04.2018

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie.

Podpisanie umowy na przebudowę nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kajkowie
Inwestycje gminne

Podpisanie umów na budowę kanalizacji w miejscowościach Kajkowo i Idzbark kol.

21.12.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał dwie umowy na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo ul. Polna oraz budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Idzbark kolonia etap I.

Podpisanie umów na budowę kanalizacji w miejscowościach Kajkowo i Idzbark kol.