Inwestycje gminne

Inwestycje gminne

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie

12.07.2019

W gminie Ostróda dokonano odbioru zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej aglomeracja Samborowo w m. Ryńskie – zadanie Nr 1 etap 9”. Wykonawcą w/w zadania był Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie. Wartość prac wyniosła 408 000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ryńskie
Inwestycje gminne

Nowe chodniki w Gminie Ostróda

04.07.2019

Pora wakacyjna to okres wzmożonych remontów. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Aktualnie ukończono remonty ciągów pieszych powstałych w następujących miejscowościach:

Nowe chodniki w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

NOWOCZESNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE OSTRÓDA!!

23.05.2019

Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie 197 000,00 zł.  W ramach pozyskanych środków wybudowanych zostanie, aż pięć otwartych stref aktywności: w Szyldaku, Zwierzewie, Pietrzwałdzie, Brzydowie i Idzbarku. Dofinansowanie obejmuje 50% wartości zadania.

NOWOCZESNE OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE OSTRÓDA!!
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji

21.05.2019

W Starostwie Powiatowym w Ostródzie Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim na dofinansowanie zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia  w m. Lubajny”. Wartość zadania wynosi 1 685 283,05 zł, z czego dofinansowanie z programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych wyniesie 842 641,53zł.. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.

Podpisanie umowy na dofinansowanie inwestycji
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury komunalnej

15.05.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 243 872,22 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 roku.

Budowa infrastruktury komunalnej
Inwestycje gminne

Umowa na budowę drogi w m. Lubajny już podpisana!

25.04.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizacje inwestycji dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia  w m. Lubajny. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o.. Kwota realizacji zadania 1 377 643,75 zł brutto, dofinansowanie z programu rządowego 50%, termin realizacji 31.10.2019 r..

Umowa na budowę drogi w m. Lubajny już podpisana!
Inwestycje gminne

Nowa droga w miejscowości Morliny

16.04.2019

Gmina Ostróda systematycznie pozyskuje środki finansowe na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 760 785,34 zł aktualnie zrealizowane zostało już zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.


 

Nowa droga w miejscowości Morliny
Inwestycje gminne

Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Ostróda

20.03.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowy na realizację zadań:

1. „Budowa sieci wodociągowej Grabinek kol.”,
2. „Rozbudowa  sieci wodociągowej m. Kajkowo ul. Bukowa”,
3. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Henrykowska”.

Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Ostróda
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Ornowo

25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Ornowo etap I wraz z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w m. Ornowo”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 5 015 981,31 zł z terminem realizacji 30.11.2019 r.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Ornowo
Inwestycje gminne

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż

25.01.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane Sp. z o.o. w Iławie za łączną kwotę brutto 1 475 883,56 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 roku.

Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż