Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Gmina 08.09.2021

Państwo Halina i Tadeusz Woźniak z Rudna zostali odznaczeni w imieniu Prezydenta RP medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Medale wręczył Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas. Były życzenia, gratulacje, upominki. SERDECZNIE GRATULUJEMY!