KAMPANIA NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM

Gminne Centrum Rozwiązywania Problemów Uzależnień 07.02.2020

Napisanie obraźliwego komentarza pod zdjęciem koleżanki z klasy, zaufanie nieznajomemu czy czyhające internetowe pokusy to jedne z wielu zagrożeń które mogą spotkać dzieci i młodzież korzystającą z internetu.  W 2019 r. w  dziewięciu placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda rozpoczęły się warsztaty profilaktyczne pt. ,,NIE HEJTUJĘ, NIE OBRAŻAM” podczas, których młodzież miała spotkania z psychologiem. Organizowane warsztaty miały na celu uświadomienie dzieci i młodzieży jak niebezpieczne w skutkach może być nieumiejętne poruszanie się po sieci. W ramach organizowanych warsztatów młodzież biorąca udział w warsztatach otrzymała białe koszulki  z napisem „Nie hejtuję, nie obrażam”, w organizowanych warsztatach udział wzięło 353 uczniów.

 

Podsumowaniem zajęć był konkurs plastyczny w formie komiksu. Szkoły nadesłały w sumie 63 prace. Komisja konkursowa dokonała oceny prac w 1 kategorii tj. Szkoła Podstawowa klasy VI-VIII. Komisja w składzie:

  1. Beata Czerkas- Sekretarz Gminy Ostróda,
  2. Beata Renans- Podinspektor Referatu Oświaty Gminy Ostróda,
  3. Wojciech Gawor- artysta, malarz , pracownik Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie.

 

Oceniając prace komisja wzięła pod uwagę podejście do tematu, pomysłowość, technikę wykonania oraz staranność, a przede wszystkim logiczną historię obrazkową najbardziej ukazującą temat hejtu.

Po przeprowadzeniu analizy prac komisja przyznała 3 miejsca oraz  9 wyróżnień.