Kampania społeczna z okazji Dnia Białej Laski -Ja nie widzę ciebie, ty zobaczysz mnie!

Zespół Przedszkolno - Szkolny w Tyrowie 22.10.2021

Dzieci z przedszkola w Tyrowie oraz uczniowie naszej szkoły brali udział w kampanii społecznościowej z okazji Dnia Białej Laski ,,Ja nie widzę ciebie, ty zobaczysz mnie! ,, Celem zrealizowanych zajęć było: kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niewidzących. Przygotowanie dzieci do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku. Zauważenie ich problemów i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Dzieci rozmawiały na temat znaczenia zmysłu wzroku, oraz jak należy właściwie dbać o wzrok. Poznały historię powstania białej laski, jako atrybutu osoby niewidomej Obejrzały krótki film pt: ,, Jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku,,