KOLEJNA INWESTYCJA DOFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Inwestycje unijne 22.01.2013

21 stycznia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę o dofinansowanie projektu ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Reszki, Gruda, Turznica”.

 

Wniosek zostanie dofinansowany w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość całego zadania – 3.287.620,51 zł
Wartość dofinansowania UE – 1.570.000 zł

Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlano-montażowe w zakresie:
1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
2. budowa głównych przepompowni ścieków
3. budowa przydomowych przepompowni ścieków
4. budowa sieci wodociągowej