Kolejne laptopy dla uczniów z Gminy Ostróda

Gmina 08.06.2020

Gmina Ostróda w ramach rządowego programu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+” po raz kolejny otrzymała środki finansowe ( 104 981,00zł)  na sfinansowanie zakupu 61 sztuk laptopów. W najbliższym czasie zostaną bezpłatnie użyczone uczniom, którzy nie posiadają lub mają utrudniony dostęp do sprzętu, umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji według obowiązującej podstawy programowej.