Kolonie dla dzieci rolników w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

Gmina 21.06.2019

Kolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego i podlaskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!,Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”. Wypoczynek odbędzie się w czterech turnusach:
I turnus – nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu w terminie 04.07.2019 – 14.07.2019
II turnus – nad morzem w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowy „Kopernik” w Kołobrzegu  w terminie 24.07.2019 – 03.08.2019
III turnus –  w Ośrodku Szkolno-Wypoczynkowym ” Lider” w Lesku  w terminie 14.08.2019 – 24.08.2019
IV turnus – w Domu Wypoczynkowym U FRANKA Zakopane w terminie 20.08.2019 – 30.08.2019
Nabór elektroniczny: http://www.lzselk.pl.

 

Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież z terenu województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalną – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Koszt uczestnictwa wynosi 600 zł od osoby. Organizator zapewnia – całodobowe wyżywienie, zakwaterowanie w ośrodku wypoczynkowym, transport, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy), opiekę medyczną, – ubezpieczenie od następstw niebezpiecznych wypadków, – atrakcyjny program kulturalno-oświatowy i wycieczek krajoznawczo-turystycznych. Wpłatę należy dokonać na konto podane przez organizatora nie wcześniej niż 20.06.2019 nie później niż 7 dni przed wyjazdem: Istnieje możliwości udziału dzieci w wypoczynku, których rodzice nie opłacają KRUSU z 100% odpłatnością ( 1200,00zł).

UWAGA: Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zarejestrowania się elektronicznie na stronie http://www.lzselk.pl , oraz przesłanie kompletu oryginalnych dokumentów w terminie 7 roboczych dni od zarejestrowania się w systemie: karty uczestnika kolonii, zaświadczenie z Placówki Terenowej KRUS na adres: Urząd Gminy w Ełku ul: T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk z dopiskiem „ Kolonie 2019”.

W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z koordynatorem organizacji letniego wypoczynku (tel. 516 106 667, 87 619 45 34, 518034640 ), informację i karty kwalifikacyjne są również dostępne na stronie internetowej http://www.lzselk.pl. , oraz na facebooku (Bezpieczne wakacje z Gminą Ełk).