Komputery dla placówek oświatowych

Oświata 21.12.2020

W ramach projektu pn. „Szkolna Akademia Przyszłości” – rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI Gmina Ostróda zakupiła do dziewięciu placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym 184 komputery za blisko pół miliona złotych. Z komputerów korzystać będą uczniowie podczas nauki zdalnej w ramach zajęć projektowych, jak również w ramach podstawy programowej. Po wprowadzeniu do szkół nauki stacjonarnej w szkołach utworzone zostaną mobilne wirtualne pracownie przedmiotowe.

 

Już dzisiaj laptopy trafią do szkół i dalej do uczniów, aby formuła kształcenia na odległość przebiegała jak najbardziej sprawnie i aby w tym trudnym dla wszystkich czasie, edukacja naszych dzieci była kontynuowana. Zakup sfinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi 2 Kadry dla gospodarki, Działania: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.