Konferencja „Ukryte zagrożenia uzależnień”

Oświata 01.12.2018

Przez dwa dni (30.11-01.12.2018 r.) wolontariusze z Gminy Ostróda wraz z opiekunami byli uczestnikami ogólnopolskiej konferencji „Ukryte zagrożenia uzależnień” zorganizowanej w Warszawie przez fundację „Świat na Tak”. Wykłady i warsztaty odbyły się w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce”.

 

Nowym doświadczeniem dla wolontariuszy był udział w oksfordzkiej debacie „Uzależnienia – karać czy edukować”. Organizatorzy debaty (przedstawiciele Fundacji Edukacji Społecznej) podzielili wszystkich wolontariuszy na dwie grupy. Członkowie pierwszego zespołu mieli przygotować argumenty popierające karanie osób biorących narkotyki. Drugi zespół miał się przygotować do obrony stwierdzenia, że należy edukować ludzi i wspierać osoby uzależnione w walce z nałogiem. Publiczność, w rolę której wcielili się między innymi opiekunowie, musiała zadecydować, która drużyna ją przekonała. Wygrała grupa popierająca edukowanie i wspieranie ludzi już uzależnionych. Tego dnia wolontariusze nakręcili również krótki spot reklamujący korzyści życia bez narkotyków, zaprojektowali plakaty i hasła promujące życie w trzeźwości oraz przygotowali przedstawienie z morałem dotyczące życia bez papierosa. Podczas, gdy wolontariusze pracowali z animatorami, opiekunowie rozmawiali z panią Poseł na Sejm RP, Prezes Fundacji „Świat na Tak” Joanną Fabisiak. Tematem spotkania była współpraca z rodzicami wolontariuszy oraz organizacja spotkań formacyjnych w ramach pracy szkolnych „Klubów Ośmiu”. Po kolacji wszyscy świetnie się bawili na integracyjnym wieczorku andrzejkowym.

Wykład „Przekonania wobec narkotyków i ich rola w postrzeganiu zjawiska używania substancji psychoaktywnych”, rozpoczął kolejny dzień konferencji. Po tych zajęciach wolontariusze ponownie zostali podzieleni na dwie grupy. Pierwszy zespół uczestniczył w warsztatach poświęconych udzielaniu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Prowadzili je przedstawiciele Fundacji Ratownictwa Motocyklowego Polska. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem młodzieży. Drugi zespół rozpoczął pracę na warsztatach animacyjnych, podczas których wolontariusze poznali nowe gry i zabawy do zastosowania w każdych okolicznościach.