Konkurs „Ogrody przeszłości Warmii i Mazur” rozstrzygnięty!

Szkoła Podstawowa w Durągu 07.11.2015

Martyna Panek uczennica klasy IIA Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu zajęła II miejsce w konkursie „Ogrody przeszłości Warmii i Mazur” w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Pod kierunkiem pani Agnieszki Kocik-Zakrzewskiej nauczycielki geografii Martyna wykonała prezentację „Park w Dylewie”. Podczas zbierania materiałów do pracy konkursowej skorzystano z pomocy pana Albina Soboczyńskiego Leśniczego Leśnictwa Durąg(informacje związane z roślinnością występująca na terenie parku, pozyskanie zdjęć z prywatnych zbiorów) oraz pani Anny Dobrowolskiej nauczycielki historii(informacje związane z przeszłością okolicznych terenów).

Celem konkursu było:

  • ukazanie piękna najbliższej okolicy poprzez odszukanie i udokumentowanie zapomnianych, starych parków i ogrodów zakładanych przy dworach, pałacach, klasztorach oraz przydrożnych alei;
  • promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego;
  • zachęcenie uczniów do opieki nad śladami życia dawnych mieszkańców naszych okolic;
  • wywołanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za otaczające ich środowisko;
  • kształcenie umiejętności fotograficznych i filmowych;
  • doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
    z różnych źródeł.

Organizatorzy konkursu to: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Małdytach; Urząd Gminy Małdyty oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie – Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej.