Konkurs Plastyczny z okazji Święta Niepodległości

Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie 09.10.2017

Zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym z okazji Święta Niepodległości Polski pt. „Myślimy dzisiaj o Polsce, mówimy nasz kraj Ojczysty”.
Organizator: Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie

 

Regulamin:
1. Kategorie wiekowe uczestników:
- uczniowie kl. I-III Szkoła Podstawowa
- uczniowie kl. IV-VI Szkoła Podstawowa
- uczniowie kl. VII Szkoła Podstawowa kl. II i III Gimnazjum
- dorośli
 
2. Cele konkursu:
- kształtowanie postaw patriotycznych
- przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej
- kształtowanie szacunku wobec dokonań bohaterów „tamtych dni”
- ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi
- promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki
- doskonalenie umiejętności plastycznych
 
3. Format prac:
Każdy uczestnik może złożyć na konkurs jedną pracę plastyczną w formacie A3 (technika i sposób wykonania prac dowolna).
Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres uczestnika bądź placówki, która zgłasza prace.
 
4. Termin i warunki uczestnictwa:
Prace należy składać w terminie do 03 listopada 2017 roku do GCK-B Samborowo.
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2017r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie.
Ogłoszenie wyników na stronie internetowej w dniu 08.11.2017r.
 
5. Nagrody:
Organizatorzy konkursu decydują o ilości nagród
Zwycięzcy otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe
Kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne
 
6.Prawa organizatora:
Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
 
Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 896476055 lub mailowo
 
Z poważaniem
Marta Żeberek