Konkursy dla obszarów wiejskich i sołectw rozstrzygnięte

Inwestycje gminne 25.06.2020

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął dwa konkursy istotne dla rozwoju obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie z terenu gminy Ostróda otrzymają:

  • Lipowo – wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w miejscowości,
  • Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł.

 

źródło: www.warmia.mazury.pl