Konsultacje dot. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Organizacje pozarządowe - Aktualności 12.10.2010

Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2011r.

 

Przygotowano wstępny projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą, w toku konsultacji będzie on ulegał zmianom, dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są z trwającymi pracami nad uchwałą budżetową na rok 2011 r.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 18 października br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

Propozycje do Programu będzie można przedstawić również na spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi, które odbędzie się 19 października 2010 r. o godz. 14:00 w sali 301 Urzędu Gminy Ostróda.

Formularz zgłaszania uwag

Projekt Rocznego Programu Współpracy