Korzystamy z dofinansowania WFOŚiGW w Olsztynie

Gmina 26.02.2020

Gmina Ostróda pozyskała środki w kwocie 4 165,00 zł na zadanie pn.: „Unieszkodliwienie azbestu z budynków gminnych w miejscowości Brzydowo, gmina Ostróda”. Dotacja została przyznana w ramach ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest,  w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła 2 450,00 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych pozyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 1 715,00 zł, tj. 35% kosztów kwalifikowanych pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Olsztynie.