LIII Sesja Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010

Gmina 02.09.2010

30 sierpnia 2010 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ostróda odbyła się LIII  Sesję Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010,   z następującym porządkiem obrad:

 


1.Otwarcie obrad. 
2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji. 
3.Wręczenie nominacji dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda. 
4.Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami. 
5.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo. 
6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Brzydowo, Lipowo. 
7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. 
8.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kajkowo. 
9.Wolne wnioski i informacje. 
10.Zamknięcie obrad.