Miedzynarodowy Dzień Strażaka

Gmina 04.05.2020

Z okazji Dnia Świętego Floriana wszystkim strażakom, druhnom i druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, młodzieży z drużyn pożarniczych z Gminy Ostróda składam szczególne podziękowania za codzienną aktywność, edukację oraz bezinteresowną służbę w ochronie mienia i życia ludzkiego. Życzę bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwego powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Dziękuję za Waszą niewyczerpaną siłę i wytrwałość.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas