Milion złotych środków unijnych na rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Ostróda

Inwestycje unijne 13.02.2017

Gmina Ostróda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej uzyskała dofinansowanie projektu pt. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”.

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału dzieci 2,5-4-letnich w edukacji przedszkolnej poprzez dofinansowanie funkcjonowania nowego oddziału dla 15 dzieci w przedszkolu w Starych  Jabłonkach, a także rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków uczęszczających do 5 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (Pietrzwałd, Tyrowo, Samborowo, Brzydowo i Stare Jabłonki) w zakresie porozumiewania się w językach obcych, kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości
i kreatywności oraz zwiększenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli, a także dostosowanie przedszkola w Pietrzwałdzie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1 lutego 2017r. do 31 stycznia 2019r.

W ramach projektu przewidziano szkolenie nauczycielek z 5 ośrodków przedszkolnych, gdyż w placówkach  wprowadzona zostanie innowacyjna metoda pracy narzędziami TOC (skrót od angielskiej nazwy Theory of Constraints – Teoria ograniczeń), która ma wspomagać rozwój kompetencji kluczowych. Ta uniwersalna metoda edukacyjna w formie 3 prostych narzędzi graficznych jest możliwa do zastosowania od przedszkola do szkoły wyższej.  Dofinansowane zostaną również studia podyplomowe oraz kursy zwiększające kwalifikacje nauczycielek z wszystkich placówek.

Ponadto w Przedszkolu w Pietrzwałdzie przeprowadzone zostaną prace polegające na dostosowaniu istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i zorganizowane zostaną dla nich zajęcia specjalistyczne. We wszystkich 5 placówkach przedszkolnych prowadzone będą dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dzieci oraz zorganizowane zostaną bezpłatne wycieczki do Teatru Lalek.

Od 1 marca 2017 roku rozpocznie funkcjonowanie 3 dodatkowy oddział dla 15 dzieci młodszych w Przedszkolu Samorządowym w Starych Jabłonkach.  Wsparciem zostanie objętych 363 dzieci i 16 nauczycielek.  Wartość całego projektu wyniesie 1 091 163,11 zł.