Miodowy Zakątek w Turznicy oficjalnie otwarty!

Inwestycje gminne 21.06.2020

Dzięki realizacji zadania została zagospodarowana przestrzeń wokół oczka wodnego oraz został nadany charakter tematyczny. Mała architektura w postaci m.in. ławek, tablicy informacyjnej czy modeli uli uczyniło z tego miejsca przestrzeń do wypoczynku o zupełnie odmiennym charakterze niż dotychczas występującego na terenie miejscowości. Wokół oczka wodnego powstała ścieżka spacerowa. Wzdłuż linii brzegowej zasadzony został miododajny berberys. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 21 942,00 zł.

 

W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, Zastępca Wójta Grzegorz Kastrau, lokalni samorządowcy oraz mieszkańcy Turznicy. W ramach oficjalnego otwarcia zasadzono tematyczne drzewka owocowe.