„Moja Ojczyzna kolorami malowana”

Szkoła Podstawowa w Durągu 23.10.2022

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu przygotowali prace na konkurs plastyczny z okazji Święta Niepodległości Polski.

Celem konkursu było: kształtowanie postaw patriotycznych, przybliżenia piękna i bogactwa ziemi ojczystej, ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi, doskonalenie umiejętności plastycznych. Organizator konkursu to: Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie.

Do konkursu prace wykonali: Hubert Rogoziński, Daniel Rogoziński, Borys Iwański, Maja Pasierowska, Małgorzata Rokicka, Jakub Rokicki, Milena Reszka, Zuzanna Szczepańska, Miłosz Tomaszewski, Lena Kugler, Kinga Falba, Jowita Matuszka, Antonina Stanisławska, Patryk Golian, Patrycja Gutferska oraz Alicja Szostek.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, wręczeniu nagród i lista laureatów  zostanie umieszczona na stronie internetowej GCK-B Samborowo www.gckbsamborowo.pl