Myśl globalnie, działaj lokalnie! Następne inwestycje w Gminie Ostróda!

Inwestycje unijne 04.05.2017

 

Gmina Ostróda pozyskała kolejne dofinansowanie na inwestycje. Tym razem do budżetu gminy trafiło ponad 200 000,00zł. Wczoraj Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Skarbnik Gmina Ostróda Teresa Ołowska podczas uroczystej gali w Olsztynie podpisali z Województwem Warmińsko-Mazurskim umowę na realizację operacji pn. ”Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek” w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Przedmiotem inwestycji  będzie przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Glaznoty i Grabinek na potrzeby działalności kulturalnej i społecznej.

 

 W ramach przedsięwzięcia przewiduje się dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych, ocieplenie, remonty oraz poprawę funkcjonalności wnętrz i instalacji elektrycznych, wymianę dachów, okien, zainstalowany zostanie również monitoring. Realizacja inwestycji będzie miała istotne znaczenie w kontekście podniesienia poziomu integracji mieszkańców, wpłynie też na poprawę warunków życia. Zapewnienie miejsc wspólnego spędzania czasu przez samorząd jest szczególnie istotne w miejscowościach, gdzie nie ma innych ogólnodostępnych tego typu miejsc z ofertą skierowaną do osób w różnym wieku.


Rezultatem projektu będzie zwiększenie aktywności społecznej w miejscowościach Glaznoty i Grabinek. Zmodernizowane świetlice będą miejscem organizacji warsztatów i szkoleń dla mieszkańców, jak również imprez okolicznościowych.


autor zdjęć:  Szymon Tarasewicz, Biuro Prasowe UMWW-M