Nagroda Amicus Bonus dla Wójta Gminy Ostróda

Gmina 24.11.2020

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas otrzymał nagrodę Amicus Bonus. Nagradzani nimi są zasłużeni samorządowcy, pracownicy pomocy społecznej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Nagrodę przyznał Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski.