Narada Sołtysów

Gmina 22.03.2010

16 marca br. w Urzędzie Gminy Ostróda odbyła się Narada Sołtysów Gminy Ostróda. Głównym tematem narady były zasady realizacji funduszu sołeckiego. naradę rozpoczął Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawiając ramowe zasady realizacji funduszu sołeckiego.

 


Następnie Kierownik Referatu Inwestycyjnego, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych Jan Brzozowski przedstawił w skrócie zasady stosowania Prawa Zamówień Publicznych, zgodnie z regulaminem udzielania zamówień do 14 tyś Euro.Jednym z zagadnień narady było również przedstawienie ramowych założeń przygotowywanej aktualizacji studium uwarunkować dla Gminy Ostróda.