Podpisanie umowy

Inwestycje gminne 06.11.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N Pietrzwałd – wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „CEZAR” z siedzibą w Ostródzie. Inwestycja będzie wykonywana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to 315 263,56 zł. W ramach inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej z przeznaczeniem pod ruch KR-2.