Ogłoszenie o XLVIII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 09.05.2022

 

Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 -2035.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 r.
4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas