Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 24 listopada 2022 r. o godz. 10:30 odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

Gmina 24.11.2022

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  24 listopada 2022 r. o godz. 10:30
odbędzie się LIX Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 rok.
3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.