Nowa droga w miejscowości Morliny

Inwestycje gminne 16.04.2019

Gmina Ostróda systematycznie pozyskuje środki finansowe na realizacje zadań, które przyczyniają się do poprawy lokalnej infrastruktury drogowej. W ramach bezzwrotnego wsparcia finansowego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w wysokości 760 785,34 zł aktualnie zrealizowane zostało już zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi Morliny – DK 15 wraz z chodnikiem i budową kanalizacji deszczowej w m. Morliny.


 

 

 

Wykonawcą w/w inwestycji było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” z Łomży. Całkowita wartość zadania wyniosła  1 135 651,75 zł. Przedmiotowa pomoc finansowa została udzielona w ramach programu pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, obsługujących osiedle mieszkaniowe po byłym PGR w miejscowości Morliny, w granicach działek nr: 4/81 i 4/83 obr. 19 Morliny”.

 

Opis zadania: Przedmiotem inwestycji była przebudowa nawierzchni drogi z brukowcowej na asfaltową w m. Morliny o długości ok. 550 m i szerokości 5-5,5m wraz z budową jednostronnego chodnika z kostki betonowej o szerokości 1,5 m oraz budową kanalizacji deszczowej. Droga po przebudowie uzyska kategorię ruchu KR-2.