Nowe chodniki w Gminie Ostróda

Inwestycje gminne 04.07.2019

Pora wakacyjna to okres wzmożonych remontów. W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z roku na rok wzrasta ilość metrów wybudowanych chodników. Aktualnie ukończono remonty ciągów pieszych powstałych w następujących miejscowościach:

 

1. Remont chodnika w miejscowości Szyldak ul. Pocztowa

długość remontowanego chodnika ok. 430mb, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej; zadanie wykonywane w latach 2017 - 2019 w trzech etapach; wartość robót 86 000,00zł

 

2. Remont chodnika w miejscowości Ostrowin

długość chodnika ok. 215 mb, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej; wartość robót to 46 500,00 zł