Nowe życie dawnej szkoły w Starych Jabłonkach

Inwestycje gminne 26.04.2020

Budynek po dawnej szkole w Starych Jabłonkach zostanie przekształcony w miejsce służące mieszkańcom. Powstanie tam świetlica, oddział biblioteki oraz miejsce aktywności dla lokalnych stowarzyszeń. Aktualnie Gmina Ostróda wraz ze Stowarzyszeniem Teraz My jest w trakcie remontu i modernizacji obiektu. Będzie to miejsce inspiracji i aktywności mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Gminy Ostróda w kwocie 110 000,00zł przy wsparciu finansowym  Stowarzyszenia Teraz My.