Obchody 500 - lecia miasta partnerskiego Silute (Litwa)

Współpraca zagraniczna 02.06.2011

W dniach 27 - 29 maja 2011 roku delegacja Gminy Ostróda przebywała na Litwie w mieście partnerskim na zaproszenie Mera  Rejonu Silute Virgilijusa Pozingisa z okazji uroczystych obchodów 500-lecia powstania Silute. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem głównymi ulicami miasta w kierunku Starego Rynku, gdzie miały miejsce okoliczne przemówienia zaproszonych gości.

 


Głównym punktyem programu było wręczenie znaku honoru Parlamentarskiego Zgromadzenia Rady Unii Europejskiej dla Wspólnoty kraju Silute. Po uroczystym otwarciu przez Mera Rejonu oraz po wystąpieniach dostojnych gości rozpoczęła się część artystyczna. Przygotowane zostały również stoiska, na których można było spróbować potraw regionalnych typowych dla tego rejonu.