Objazd realizowanej inwestycji wodno-kanalizacyjnej

Inwestycje unijne 18.08.2010

Teren Gminy Ostróda to jeden wielki plac budowy. Trwają bowiem dwie inwestycje wodno-kanalizacyjne, obejmujące aż 15 miejscowości. Dnia 17 sierpnia br. miała miejsce wizja lokalna, podczas której dokonano objazdu realizowanej inwestycji. Z ustaleń wynika, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Na plac budowy udali się: Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin,  Inżynier projektu Roman Budrewicz oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Ostróda.

 

W ramach tych dwóch projektów zostanie wykonane 66 km kanalizacji sanitarnej, 28 km sieci wodociągowej, 194 przepompownie przydomowe i 20 przepompowni zbiorczych. Po realizacji przedsięwzięcia skanalizowanie gminy zmieni się z obecnych 45 % do ok. 85 % w skali całej Gminy Ostróda. Zrealizowane przedsięwzięcia zabezpieczą w zakresie wodno – ściekowym ok. 5.000 mieszkańców Gminy Ostróda.