Jednostka powstała w 1946 roku. Posiada 32 członków i MDP chłopców. Posiada lekki samochód gaśniczy Żuk A15 w wersji GLM 8 wyposażony w podstawowy sprzęt do działań ratowniczo – gaśniczych (2 motopompy , radiostacja samochodowa, 2 nasobne).
 
Zarząd jednostki:
Prezes - Druh Zdzisław Kugler
Wiceprezes - Naczelnik - Kronikarz - dh Emil Dziki
Z-ca Naczelnika - dh Andrzej Lipiński
Sekretarz - dh Dariusz Koszewski
Skarbnik - dh Grzegorz Stanisławski