odbiór inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”

Inwestycje unijne 20.08.2015

W piątek  31 lipca 2015 r. miał miejsce odbiór końcowy inwestycji pn: „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” . Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Umowę z wykonawcą na realizację inwestycji Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas podpisał dnia 5 marca 2014 r. Łączna wartość całego zakresu prac wyniosła 7 999 920 PLN.

 

Wykonawcą robót było Konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o.
- Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o.

W ramach zadania uzbrojony został blisko 84 hektarowy obszar w zakresie sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz nowych  dróg i chodników. Powstanie takiej infrastruktury stworzyło idealne warunki do inwestowania dla przedsiębiorców na terenie naszej Gminy, co istotnie wpłynie na powstawanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców. Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej obecnie drogi krajowej E 7 w miejscowościach: Kajkowo, Górka, Lipowiec. Bliskość drogi ekspresowej uczyni ten obszar atrakcyjniejszym również ze względu na dobre położenie komunikacyjne.

 

Wykonawcą robót było Konsorcjum w składzie:
- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
- Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych i Wodno-Melioracyjnych EKOMEL Sp. z o.o.
- Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o.

W ramach zadania uzbrojony został blisko 84 hektarowy obszar w zakresie sieci: kanalizacyjnej, wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz nowych  dróg i chodników. Powstanie takiej infrastruktury stworzyło idealne warunki do inwestowania dla przedsiębiorców na terenie naszej Gminy, co istotnie wpłynie na powstawanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców.

Teren położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej obecnie drogi krajowej E 7 w miejscowościach: Kajkowo, Górka, Lipowiec. Bliskość drogi ekspresowej uczyni ten obszar atrakcyjniejszym również ze względu na dobre położenie komunikacyjne.