Odbiór inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej

Gmina 23.09.2022

Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Grzegorz Kierozalski oraz Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dokonali oficjalnego odbioru robót zadań pn. „Remont drogi w m. Grabin – dz. nr 14/34” oraz „Remont drogi w m. Szafranki – dz. nr 265”.

 

W miejscowości Grabin wykonano jezdnię oraz chodnik z kostki betonowej o łącznej powierzchni 360 m2. Koszt zadania wyniósł 89.528,50 zł brutto, a Wykonawcą była firma Usługi Drogowo-Budowlane i Ogólnobudowlane Jan Wasiak z Lipowca.
 
W Szafrankach wykonano ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej o powierzchni 671m2. Wykonawcą robót była firma PHUP „CEZAR” Bogusława Zajkowska z Ostródy. Koszt zadania wyniósł 158.600,00 zł brutto.
 
Zadania w całości zostały sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 
Przy okazji odbiorów dokonano również przeglądu obecnie realizowanego zadania pn. „Remont drogi w m. Lichtajny – dz. nr 80/106”.