Ogłoszenie dot. nowych danych teleadresowych Urzędu Gminy Ostróda

Gmina 16.11.2008

Od 17 listopada br. Urząd Gminy Ostróda funkcjonuje już w nowej lokalizacji.
W rozwinięciu informacja prezentująca szczegółowo nowe dane teleadresowe,
włącznie z nowymi numerami telefonów do poszczególnych referatów i komórek
 

 

Nowe dane teleadresowe
Urząd Gminy Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 1
14-100 Ostróda

Stanowiska i telefony

Telefon na centralę: 089 676 07 00
FAX: 089 676 07 90

L.p.

Stanowisko

Nr Pok.

Numery telefonów

1.

Gustaw Marek Brzezin
Wójt

I piętro
Pok. 204

Sekretariat
089 676 07 80 wew. 780

2.

Andrzej Pęziński
 Sekretarz

I piętro
Pok. 203

Sekretariat
089 676 07 80 wew. 780

3.

Maria Andrychowska
Skarbnik Gminy

I piętro
Pok. 214

089 676 07 24 wew. 724

4.

Danuta Kucharczuk
Zastępca Skarbnika Gminy

I piętro
Pok. 213

089 676 07 23 wew. 723

REFERAT INWESTYCYJNY, ROZWOJU LOKALNEGO I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.

Jan Brzozowski
Kierownik Referatu

II piętro
Pok. 310

089 676 07 30 wew. 730

2.

Roman Szewczyk
Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska

II piętro
Pok. 313

089 676 07 33 wew. 733

3.

Krzysztof Ruczyński Inspektor

II piętro
Pok. 311

089 676 07 31 wew. 731

4.

Zbigniew Tomczyk
  Inspektor

II piętro
Pok. 311

089 676 07 31 wew. 731

5.

Marek Wydrzyński Inspektor
zastępca kierownika

II piętro
Pok. 309

089 676 07 39 wew. 739

6.

Magdalena Wajdyk
Inspektor

II piętro
Pok. 312

089 676 07 32 wew. 732

7.

Marta Romanowska
Podinspektor
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

II piętro
Pok. 312

089 676 07 32 wew. 732

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

1.

Maria Kubaszczyk
Kierownik Referatu

Parter
Pok. 116

089 676 07 16 wew. 716

2.

Agnieszka Raczyńska
Referent

Parter
Pok. 117

089 676 07 17 wew. 717

3.

Henryka Markowska 
Podinspektor

Parter
Pok. 115

089 676 07 15 wew. 715

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

1.

Władysław Jankiewicz 
Inspektor

I piętro
Pok. 218

089 676 07 28 wew. 728

REFERAT ORGANIZACYJNY

1.

Andrzej Pęziński
  Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 203

Sekretariat
089 676 07 80 wew. 780

2.

Beata Czerkas
Inspektor
Sekretariat

I piętro
Pok. 202

089 676 07 80 wew. 780
FAX: 089 676 07 90

3.

Agnieszka Jakubowska
Inspektor

I piętro
Pok. 219

089 676 07 29 wew. 729

4.

Marzena Koziorowska
Radca Prawny
Roman Nowakowski
Przewodniczący Rady Gminy

I piętro
Pok. 211

089 676 07 21 wew. 721

5.

Iwona Kubaszczyk
Inspektor
Biuro Obsługi Klienta

Parter
Pok. 114

089 676 07 14 wew. 714

6.

Monika Klimowska
Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach prac interwencyjnych
Biuro Obsługi Klienta

Parter
Pok. 114

089 676 07 14 wew. 714

7.

Konserwator
monitoring

Parter
Pok. 101

089 676 07 01 wew. 701

INFORMATYK

1.

Artur Jabłonka
Informatyk

I piętro
Pok. 207

089 676 07 27 wew. 727

REFERAT FINANSOWY

1.

Teresa Ołowska
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 212

089 676 07 22 wew. 722

2.

Barbara Bigaj
Inspektor

I piętro
Pok. 216

089 676 07 26 wew. 726

3.

Małgorzata Leszczyńska 
Inspektor

I piętro
Pok. 216

089 676 07 26 wew. 726

4.

Grażyna Car
Inspektor

I piętro
Pok. 217

089 676 07 72 wew. 772

5.

Bożenna Mąka
Inspektor

I piętro
Pok. 217

089 676 07 72 wew. 772

6.

Katarzyna Borowska 
Inspektor

I piętro
Pok. 215

089 676 07 25 wew. 725

7.

Elżbieta Brodecka
Inspektor

Parter
Pok. 113

089 676 07 13 wew. 713

8.

Alicja Karłowicz
Podinspektor

Parter
Pok. 113

089 676 07 13 wew. 713

9.

Anna Wawrowska
Inspektor

Parter Kasa
Pok. 113A

089 676 07 03 wew. 703

REFERAT OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

1.

Janina Roman
Kierownik Referatu

I piętro
Pok. 220

089 676 07 20 wew. 720

2.

Elżbieta Koziej
Inspektor

I piętro
Pok. 208

089 676 07 82 wew. 782

3.

Joanna Burcon
Inspektor

I piętro
Pok. 208

089 676 07 82 wew. 782

4.

Waldemar Cieśluk
Inspektor

I piętro
Pok. 218

089 676 07 18 wew. 718

STANOWISKO DS. KADR

1.

Elżbieta Kulesza
Inspektor

II piętro
Pok. 316

089 676 07 36 wew. 736

REFERAT ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I PRZESTRZENNEJ

1.

Artur Lewartowski
Kierownik Referatu

II piętro
Pok. 307

089 676 07 37 wew. 737

2.

Zdzisława Michałowicz 
Inspektor

II piętro
Pok. 314

089 676 07 34 wew. 734

3.

Łucja Urbańska 
młodszy referent

II piętro
Pok. 314

089 676 07 34 wew. 734

4.

Ewelina Pisarkiewicz
młodszy referent

II piętro
Pok. 314

089 676 07 34 wew. 734

5.

Grażyna Pydyn
Inspektor

II piętro
Pok. 315

089 676 07 35 wew. 735

6.

Tomasz Kosecki
młodszy referent

II piętro
Pok. 315

089 676 07 35 wew. 735